Oppdrag Oslofjord

Vi er mange som ønsker å bidra for å gjøre Oslofjorden frisk igjen. Vi på Færder Folkehøgskole er klare for Oppdrag Oslofjord.

Nesten to millioner mennesker sogner til Oslofjorden. Det er en maritim perle som har gitt mat, jobb og naturopplevelser i århundrer. Dessverre er ikke Oslofjorden lenger hva den en gang var – den er syk grunnet miljøforurensning.

Nyvigra 1600x1200

Ekskursjonsskipet MS Ny Vigra III planlegges brukt i undervisningen, gjennom et samarbeid med Inspiria.

Vi er mange som ønsker å bidra for å gjøre Oslofjorden frisk igjen. Vi på Færder Folkehøgskole vil bidra og være en del av løsningen. I et maritimt miljø vil 130 ungdommer hvert år få en unik mulighet til å dyrke interesser, knytte bånd og utvikle seg selv, samtidig som de blir endringsagenter for en frisk og bærekraftig Oslofjord.

Oslofjorden var en av Norges mest fiskerike fjorder. I dag er den kraftig påvirket av menneskelig aktivitet, og har store miljøproblemer. Dette er utfordringer som må møtes med kunnskap og handling. Færder Folkehøgskole skal bli et senter for Oppdrag Oslofjord. Her vil vi drive folkeforskning i tett samarbeid med ledende kunnskapsmiljøer og bygge en testarena for bærekraftige løsninger.

En pilot for bærekraftig løsninger

Dette minisamfunnet som utgjør Østre Bolæren og Færder Folkehøgskole vil være et spennende utgangspunkt for å teste ut og pilotere nye miljøprosjekter. Noen eksempler kan være å finne løsninger for renseanlegg uten avrenning i hav, el-båter, solanlegg, havslynger, energibrønn, drift av bygningsmasse og undervisning. Mulighetene er der, og vi er klare!

Dutch harbor 69565 1280
Crab 1847507 1280
Beach 768999 1280
Jellyfish 1838613 1280

Vi vil delta i dugnadforhavet.no, aksjonslæring og andre aktiviteter i samarbeid med Inspiria og Havforskningsinstituttet.

Vi vil gi årlig 130 elever mulighet til å ta med erfaringer og kunnskap som endringsagenter på veien videre i livet.