Fra havforskning til håndball

Med unik beliggenhet midt i Oslofjorden er det naturlig at flere av våre linjer er direkte knyttet til livet i, på og ved havet. Men vårt rike studietilbud omfatter mer ...

Shutterstock 1608098032

Sjøsport - på, i og under havet

Sjøsportlinjen vil legge til rette for og gi opplæring i sjøsport på, i og under vannet med utgangspunkt i Færder Nasjonalpark og omkringliggende områder. Det vil gis et variert tilbud om aktiviteter som padling, seiling, dykking, surfing, og swim-run.

Hav og friluftsliv

Hav og friluftsliv vil legge til rette for og gi opplæring i friluftsliv i skjærgården. Man vil bli delta i et bærekraftig maritimt friluftsliv, med et tydelig forvalteransvar for naturen.

Shutterstock 1466139812
Shutterstock 784432414

Livet i havet – bærekraftig bruk, vern og teknologi i Oslofjorden

Aksjonslæring og aksjonsforskning som grunnleggende elementer i arbeidet med å få en frisk Oslofjord. Nært samarbeid med Havforskningsinstituttet, og Inspiria om å bli aktive folkeforskere og viktige bidragsytere til dugandforhavet.no – på folkehøgskolepedagogikkens premisser. Maritime ekskursjoner, vern og teknologi i samspill.

Skjærgårdscene - Musikal, standup og revy

Musikk, dans og drama, teori og praksis. Kreativ skrivning, komposisjon og koreografi. Elevene skal planlegge og gjennomføre interne og eksterne forestillinger, deriblant utvikle og produsere årlig musikal og/eller revy der tematikken er knyttet til sosial, økonomisk og/eller økologisk bærekraft.

Shutterstock 1038754951 S
Shutterstock 485124658

Event & sjø

Innføring i prosjektledelse, logistikk, budsjettering og markedsføring. Planlegging og gjennomføring av interne og eksterne arrangement. Samarbeid med festivaler og kulturinstitusjoner i regionen. Kreative idé-workshops.

Demokrati er ikke medfødt - medier, kommunikasjon og medborgerskap

Demokratihistorie og politisk filosofi. Multikulturell forståelse og kritisk tenkning. Medievitenskap, markedsføring, kommunikasjon og SoME.

Shutterstock 522965350 S
Shutterstock 1615208965

Håndball i skjærgården

Elevene vil få opplæring fra flere av landets beste trenere. Vi vil gi elevene individuell oppfølging og styrke den enkelte sin posisjon i det kollektive arbeidet. Med håndballen som verktøy vil vi gi en arena for danning og vekst – som menneske og spiller.

Matgründere - fra hav og land

På matgründerlinja vil elever og lærere utforske tradisjonelle og nye bærekraftige matkonsepter og ernæringskilder som kan utnyttes i en bærekraftig og nyskapende næring. Det vil legges vekt på lokale råvarer både fra landbruk, fiske og naturen. Vi vil også utforske mangfoldet av matkulturer fra ulike deler av verden og gi elevene opplevelser med mat som de eller aldri ville fått.

Shutterstock 246166726
Shutterstock 1210664725

Lederutvikling (2. årselever)

Dette er linja for deg som vil få erfaring med praktisk ledelse og hvordan man gjør andre gode – som individ og i fellesskap. Du får teoretisk innføring i ledelse. Du får praktisk trening ved å lede elever på de andre linjene sammen med linjelærer og alene. Du blir knyttet opp mot en av linjene og skal der bistå linjelærer gjennom skoleåret. Du får oppgaver med å tilrettelegge for aktiviteter for de andre elevene både faglig og i miljøarbeidet. Du får faste møter med linjelærer, og lederteamet ved skolen.

Fellesfag for alle elevene

 • Alle elevene vil få grundig opplæring i sjøsikkerhet, i samarbeid med Redningsselskapet. Dette vil være en del av oppstartsuka og opplæringen følger videre gjennom skoleåret.
 • Alle våre elever vil delta som folkeforskere i “Dugnad for havet”, i samarbeid med Inspiria og Havforskningsinstituttet.
 • Alle våre elever vil jobbe med aksjonslæring i ulike tema og prosjekter gjennom skoleåret.
 • Alle våre elever vil jobbe med sosialpedagogiske temaer - til eget liv og til seg selv som aktør i det store fellesskapet.
Shutterstock 653687053

Valgfag

Under er en oversikt over noen av valgfagene vi vil kunne tilby ved Færder Folkehøgskole.

 • Fallskjermhopping
 • Dykking
 • Sjøsport
 • Havbruk og mat fra havet
 • Ballspill (håndball, fotball, volleyball etc)
 • Teatersport
 • Sosiale medier og kommunikasjon
 • Musikk og samspill
 • Kunst (maling, tegning)
 • Sommer på Bolærne
 • utvikling og forvaltning av turisttilbud
 • Dukketeater
 • Skriveverksted
 • Frisk Oslofjord

* Listen av valgfag er ikke uttømmende. Tilbud av valgfagene vil også være avhengig av kompetanse blant de ansatte.